Regulamin serwisu WESELNY JARMARK

KORZYSTANIE Z SERWISU JEST DARMOWE !!!

 • Właścicielem domeny WESELNYJARMARK.pl jest firma
  DonaArt
  ul. Bażancia 20
  32-083 Szczyglice
 • Klientami serwisu są firmy i osoby umieszczające ogłoszenia za treść których ponoszą pełną odpowiedzialność.
 • Umieszczenie w serwisie ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacja regulaminu serwisu.
 • Klient serwisu, podając dane w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez twórcę bazy w celu promocji produktów, firmy i usług.

INFORMACJE szczegółowe:

 • Klienci serwisu WESELNY JARMARK rejestrują się w zakładce "Rejestracja" wypełniając formularz, gdzie umieszczają w polach wymaganych informację wstępną dotyczącą nazwy użytkownika, hasła, adresu mail oraz o wyborze konta ( firma, barman, kelner, kucharz itd. ). Po otrzymaniu mailem linku aktywacyjnego i jego akceptacji , klient loguje się na swoje hasło. Po zalogowaniu klienci otwierają zakładkę „Zmień dane” gdzie uzupełniają swoje dane i oświadczają, że informacje tam umieszczone są zgodne z prawdą. Dane te są danymi jawnymi w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004r. Nr173.poz.1807) i nie podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. W pozostałe, nie wymagane pola, firma rejestrująca się zamieszcza informacje dobrowolnie i na własne ryzyko i nie przysługuje jej wobec
  usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z umieszczenia tych informacji w portalu WESELNY JARMARK.
 • Zabronione jest publikowanie tekstów oraz plików zawierających treści sprzeczne z prawem polskim. WESELNY JARMARK nie odpowiada za treści wpisów klientów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zawartość.
 • Zabrania się użytkownikom portalu rozpowszechniania wirusów, korzystania z jakichkolwiek narzędzi, umożliwiających dostęp do stron portalu i gromadzenie informacji na temat użytkowników jak również gromadzenia danych istniejących w portalu.
 • Publikując treści w serwisie klienci oświadczają, że posiadają prawa autorskie konieczne do publikacji materiałów umieszczanych w serwisie.
 • Klient serwisu ma prawo do dowolnej aktualizacji i uzupełnienia swojego wpisu w każdym czasie.
 • Właściciel domeny ma prawo do zmian w formularzu klienta, jeżeli np. znajduje się w nim błędnie zaznaczona kategoria, jak również ma prawo do usunięcia ogłoszenia naruszającego w/w standardy.
 • Właściciel domeny zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisów z serwisu WESELNY JARMARK firm nie przestrzegających regulaminu, wykorzystujących treści naruszające prawa autorskie innych osób.
 • Zakazane jest wykorzystywanie adresowych Informacji zawartych w serwisie do przesyłania korespondencji masowej.

KORZYSTANIE Z SERWISU JEST DARMOWE !!!

Banner